Close

De natstraaltechniek

Via de natstraaltechniek worden uw onderdelen gelijktijdig ontvet & gereinigd én dit allemaal in een stofvrije omgeving. Natstralen is gebaseerd op een gecontroleerde projectie van een homogeen mengsel, bestaande uit water en straalmiddel. Het procesmengsel wordt verneveld d.m.v. perslucht. De correcte afregeling van verschillende procesparameters resulteert in een uiterst reproduceerbare en accurate behandeling. Zowel agressieve behandelingen als toepassingen voor precisie en maatgevoelige onderdelen zijn mogelijk. Zo kunnen scherpe hoeken en fijne profielen behouden blijven.

Voordelen

  • De waterbuffer voorkomt inslag en incrustatie van microkorreltjes in het oppervlak
  • De werking kan versneld worden door toevoeging van ontvetters, inhibitoren, ontsmettingsmiddelen, additieven en/of warm water 
  • Milieuvriendelijk, stofvrij, niet-toxisch en geen gebruik van agressieve chemicaliën of solventen
  • Geen vorming van statische elektriciteit, noch explosiegevaar 
  • Economisch en ecologisch: werking in gesloten circuit en minimale slijtage van de machine-onderdelen
  • Gebruiks- en onderhoudsvriendelijk

Alternatieve Methode

Naast natstraalinstallaties bieden we ook alternatieve reinigingsmachines aan. Als systeemaanbieder loodsen we u door de verschillende oppervlaktebehandelingstechnieken om u de meest geschikte technologie in functie van uw toepassing en beoogd resultaat aan te bieden. We beschikken over een demonstratieruimte (onderzoeks– en haalbaarheidscentrum) waar verschillende processen getest kunnen worden en/of haalbaarheidsstudies worden opgestart.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief