Close

Producten

Bij Phibo Industries kan u terecht voor zowel manuele als volautomatische (gerobotiseerde) straalinstallaties en straalhallen. Deze installaties, processen en technieken worden in eigen huis ontwikkeld waardoor de aangereikte oplossing in zijn totaliteit voldoet aan uw specifieke vooropgestelde doelstellingen en verwachtingen voor oppervlakteverwerking. Industriële massaproductie of net een uiterst kritische toepassing? Reinigen, strippen, conditioneren, zwarten of opruwen? Dankzij de uitgebreide kennis van onze procesadviseurs, ontwerpteams & onderhoudstechnici en de nauwe samenwerking met klanten, industriële partners & onderzoeksinstellingen heeft Phibo Industries de nodige expertise opgebouwd om de meest geschikte technologie, in functie van de toepassing en het beoogd resultaat, aan te bieden. 

In het algemeen werken de toepassingsgerichte installaties op basis van drie technologieën:
1. Natstraaltechnieken: oppervlaktebehandeling op basis van een procesmengsel bestaande uit water en straalmedia verneveld door perslucht (waterige slurry).
2. Droogstraaltechnieken: oppervlaktebehandeling op basis van een straalmedia in droge vorm door perslucht (glasparelen, gritstralen, sodastralen, luchtgommen...).
3. Reinigings- en ontvettingstechnieken: oppervlaktebehandeling en -reiniging op basis van sproei- en dompeltechnologieën (100% waterige processen met eventuele additieven). 

Naast de procesinstallaties an sich, zijn de uitgebreide service en technische support minstens even belangrijk. Zo worden onderhoudsservicecontracten aangeboden om bedrijfszekerheid (continuïteit) en maximale levensduur te waarborgen. Ook uw productieomgeving kan door Phibo Industries worden doorgelicht door onze service account manager in het kader van een rendementsverhoging en optimalisatie van uw werkomgeving/werkomstandigheden (inzake veiligheid, conformiteit en zoveel meer) .