Close

Producten

Phibo Industries is sinds 1988 gespecialiseerd in de ontwikkeling en de productie van zowel manuele als volautomatische installaties en processen voor oppervlaktebehandeling en -reiniging. Naast de installaties biedt Phibo Industries ook alle bijhorende verbruiksgoederen en toebehoren aan zoals straalmiddelen, reinigers, additieven & procesvloeistoffen, CE gekeurde persoonlijke beschermingsmiddelen, wisselstukken en specifieke controle- en meettoestellen voor de wetenschappelijke evaluatie van de oppervlaktekarakteristieken. Kortom, één adres voor al uw noden!

Naast de procesinstallaties an sich, staat Phibo Industries bekend voor zijn uitgebreide service en technische support. Als Phibo-klant kan u te allen tijde beroep doen op onze telefonische technische bijstand of technische interventie ter plaatse aan regietarief, alsook onze expertise en knowhow die wij de voorbije 30 jaar hebben opgebouwd. Phibo Industries denkt graag samen met u mee en bekijkt steeds het grotere plaatje. Zo kan uw productieomgeving door onze service account manager worden doorgelicht in het kader van een rendementsverhoging en optimalisatie van uw werkomgeving en werkomstandigheden inzake veiligheid, conformiteit en ergonomie. Ook worden onderhoudsservicecontracten aangeboden om uw bedrijfszekerheid (continuïteit) en maximale levensduur te waarborgen. 

Met oog voor veiligheid en milieu 

De hoge eisen in kritische industriële sectoren hebben geleid tot een gamma verfijnde, toepassingsgerichte processen en machines die efficiëntie en kwaliteit combineren met respect voor veiligheid en milieu. De machines en producten zijn altijd in overeenstemming met de Europese richtlijnen inzake CE-conformiteit, zoals de van toepassing zijnde essentiële veiligheids- en gezondheidseisen van de Machinerichtlijn, Richtlijn Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s), geluidsnormen, REACH, ATEX, etc.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief