Close

Disclaimer

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor Phibo. De verwerking van uw persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, e-mailadres of uw telefoonnummer, wordt altijd uitgevoerd in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Het doel van deze verklaring inzake gegevensbescherming is om u te infomeren over het soort, het bereik en de doeleinden van de persoonsgegevens die we verzamelen. Bovendien willen we u op de hoogte houden van uw rechten. Als we u speciale diensten via onze website of elders willen aanbieden en als er geen rechtsgrond voor de noodzakelijk verwerking van de gegevens in dit verband zou zijn, moeten wij uw toestemming verkrijgen.

Verantwoordelijke kantoor en functionaris voor gegevensverwerking

Phibo Industries
Nieuwe Pontstraat 23
9600 Ronse
België

Tel.: 055/21.98.99
Fax: 055/21.77.69
E-mail: sales@phibo.be
www.phibo.be

De naam en de contactgegevens van de functionaris voor de gegevensverwerking van Phibo Industries zijn:

Catherine Vandamme
Nieuwe Pontstraat 23
9600 Ronse
België

Tel.: 055/21.98.99
Fax: 055/21.77.69
E-mail: sales@phibo.be
www.phibo.be

Registratie van algemene gegevens en informatie

Iedere keer wanneer deze website wordt bezocht, worden er verschillende algemene gegevens en informatie geregistreerd. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. Het is mogelijk dat het volgende wordt geregistreerd: (1) het type en de versie van de gebruikte browser, (2) het besturingssysteem dat door het toegangssysteem wordt gebruikt, (3) de internetsite van waaruit het toegangssysteem toegang heeft tot deze internetsite (referrer genoemd), (4) de subwebsites die naar onze internetsite gelinkt zijn via een toegangssysteem, (5) de datum en het tijdstip waarop de internetsite bezocht is, (6) het internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetserviceprovider van het toegangssysteem en (8) andere vergelijkbare gegevens en informatie die fungeren als een reactie op noodsituaties in geval van aanvallen op onze IT-systemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie is het voor Phibo onmogelijk om uw identiteit te bepalen. Er wordt geen profiel opgesteld. De reden dat we deze informatie nodig hebben, is eerder om ervoor te zorgen dat we de content van onze website up-to-date houden, dat we de content van onze website en de advertenties hiervoor optimaliseren, dat we de voortdurende functionaliteit van onze IT-systemen en de technologie van onze website garanderen en om ervoor te zorgen dat we de autoriteiten op het gebied van wetshandhaving de nodige informatie kunnen verstrekken voor vervolging in het geval van een cyberaanval.

Phibo analyseert deze anoniem vastgelegde gegevens en informatie op statistische basis met als doel om de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging binnen ons bedrijf te verhogen. We bewaren de anonieme gegevens afzonderlijk van alle persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in de logsbestanden van de server. De rechtsgrond voor de tijdelijke opslag van de gegevens en die logbestanden wordt beschreven in ART. 6 Par. 1 f) van de AVG.

Gegevensverwerking bij het eerste contact

U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier op onze website of via het e-mailadres dat u in ons profiel vindt. Als u één van deze kanalen gebruikt om contact op te nemen met Phibo, worden de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonlijke informatie die op vrijwillige basis aan Phibo wordt verstrekt, wordt opgeslagen om uw aanvraag te verwerken en/of om contact met u op te nemen.

Inschrijving voor onze nieuwsbrief

Gebruikers krijgen de mogelijkheid om zich in te schrijven voor de nieuwsbrief van Phibo (bijv. ‘eLetter’) op de website van Phibo. De persoonsgegevens die worden geregistreerd bij de inschrijving voor de nieuwsbrief van Phibo zijn te zien op het invoerscherm.  

Phibo gebruikt de nieuwsbrief om regelmatig informatie te verstrekken aan klanten en zakelijke partners over innovaties van onze diensten en productie, actuele persberichten, informatie over ons merk of de huidige content van onze website. De nieuwsbrief kan in principe alleen worden ontvangen door de betrokken persoon als (1) de betrokken persoon een geldig e-mailadres heeft en (2) de betrokken persoon zich heeft geregistreerd voor ontvangst van de nieuwsbrief. Om juridische redenen wordt in eerste instantie een bevestigingsmail verzonden naar het geregistreerde e-mailadres van de betreffende persoon met een double-opt-in-procedure voor ontvangst van de nieuwsbrief. Deze bevestigingsmail dient als controle om ervoor te zorgen dat de eigenaar van het e-mailadres als betrokken persoon de ontvangst van de nieuwsbrief heeft geautoriseerd. De rechtsgrond voor het versturen van de nieuwsbrief wordt beschreven in Art. 6 Par. 1 a) van de AVG.

Na registratie voor de nieuwsbrief slaan we het IP-adres op van de internet serviceprovider (ISP) van het computersysteem van de betreffende persoon op het moment van registratie, evenals de datum en tijd van registratie. De registratie van deze gegevens is vereist om op een later tijdstip het (mogelijke) misbruik van het e-mailadres van de betrokken persoon te kunnen identificeren en dus ook om de wettelijke bescherming van Phibo te garanderen.

De persoonsgegevens die worden verzameld als onderdeel van het registratieproces voor de nieuwsbrief worden uitsluitend gebruikt voor volgende doeleinden:

- Verzending van de nieuwsbrief
- Advies, informatie en reclame
- De aan behoefte gerelateerde structuur van de nieuwsbrief
- Compilatie van de onderwerpen in de nieuwsbrief in overeenstemming met de interesses van de abonnees

Daarnaast kunnen abonnees van de nieuwsbrief per e-mail op de hoogte woren gebracht, voor zover dit nodig is voor de werking van de diensten of registratie van de nieuwsbrief, over wijzigingen in het aanbod of een aanpassing in de technische omstandigheden.

De toestemming voor de opslag van persoonsgegevens die de betrokken persoon ons heeft gegeven voor de inschrijving van de nieuwsbrief kan op elk moment worden ingetrokken. Daarnaast is het ook mogelijk om op elk gewenst moment rechtsreeks bij Phibo uit te schrijven door een bericht te sturen naar de contactgegevens die onder nummer 1 vermeld zijn.

Het traceren van de nieuwsbrief

Onze nieuwsbrieven bevatten trackingspixels. Een trackingpixel is een miniatuurafbeelding die in het HTML-formaat van dergelijke e-mails wordt ingesloten om het vastleggen en analyseren van een logbestand te vergemakkelijken. Op deze manier kan een statistische analyse van het succes of het falen van online marketingcampagnes worden uitgevoerd. Aan de hand van de ingesloten trackingpixel kan Phibo vaststellen of en wanneer een e-mail wordt geopend door een betrokken persoon en welke van de links in de e-mail werden aangeklikt door de betrokken persoon.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op een computersysteem worden geplaatst en binnen dat systeem worden opgeslagen. Door gebruik te maken van cookies kan Phibo u gebruiksvriendelijke diensten bieden die niet mogelijk zouden zijn als er geen cookies geplaatst zouden worden. Cookies stellen ons in staat de gebruikers van onze website te herkennen. De gebruiker van een website die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet elke keer dat hij/zij de website bezoekt zijn/haar inloggegevens, omdat deze worden overgenomen van de website en de cookies die door de website op het computersysteem is geplaatst.

U kunt het plaatsen van cookies door onze website op elk gewenst moment voorkomen door het aanpassen van een bijhorende instelling van uw internetbrowser en op deze manier op permanente basis het instellen van cookies voorkomen. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies op elk moment via een internetbrowser of een ander softwareprogramma worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle standaard internetbrowsers. Als u het plaatsen van cookies in uw internetbrowser uitschakelt, zijn echter voor u in bepaalde omstandigheden niet alle functies van onze website volledig beschikbaar. De rechtsgrond voor verwerking van persoonsgegevens door gebruikt te maken van cookies wordt beschreven in Art. 6, Par. 1 f) van de AVG.

Google Maps

We gebruiken op deze website het aanbod van Google Maps. Dit betekent dat we u op de website direct interactieve kaarten kunnen tonen en u in staat stellen om de kaartfuncties eenvoudig en gemakkelijk te gebruiken. Echter worden geen persoonlijke gegevens bewaard.

Sociale plug-ins

We gebruiken op onze website de sociale plug-ins (“plug-ins”) van Facebook, Twitter, YouTube en LinkedIn. We gebruiken plug-ins met name zodat u de content van onze website kunt delen met andere gebruikers van sociale netwerken of zodat u hen naar deze content kunt verwijzen. U kunt de provider van de relevante plug-in herkennen aan zijn logo of beginletter.

Wanneer u onze website bezoekt, verzenden we in eerste instantie geen persoonsgegevens naar de provider van de plug-in. Als u echter op het relevante veld klikt, worden uw persoonsgegevens rechtstreeks naar de provider van de relevante plug-in verzonden en in bepaalde omstandigheden door die provider in derde landen zoals de VS verwerkt. Nadat u op een veld van de plug-in hebt geklikt, wordt er een nieuw venster in uw browser geopend en wordt de website van de provider van het relevante sociale netwerk geopend. De gegevensoverdracht naar de provider van de relevante plug-in wordt, onafhankelijk van het feit of u een account hebt bij het sociale netwerk van de genoemde provider van de plug-in, uitgevoerd. Nadat u bent aangemeld bij de provider van de plug-in worden uw gegevens die bij ons zijn geregistreerd, rechtstreeks verzonden naar het account dat u bij de provider van de plug-in hebt.

We hebben geen invloed op het type en bereik van de gegevens die worden verzameld en verwerkt met behulp van de plug-in, noch kennen we het volledige bereik van de gegevensverzameling, de doeleinden van de verwerking of de opslagperiode. Volgens de informatie van de provider van de plug-in omvatten de verzonden gegevens informatie over uw browser, de websites die u hebt bezocht en de datum en tijd van uw bezoek. De providers van de plug-ins verwerken deze informatie om bijvoorbeeld een gebruikersprofiel aan te maken en om specifieke advertenties voor u te plaatsen. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van dit gebruikersprofiel, maar u dient hiervoor rechtstreeks contact op te nemen met de provider van de plug-in om dit herroepingsrecht af te dwingen. U kunt hierover meer informatie vinden op de internetsites en in de verklaringen inzake gegevensbescherming van de betreffende serviceproviders.

De rechtsgrond voor verwerking van uw persoonsgegevens door gebruik te maken van sociale plug-ins wordt beschreven in Art. 6, Par. 1 f) van de AVG. De overdracht van persoonsgegevens aan de VS wordt uitgevoerd in overeenstemming met het EU-VS-privacyschild op grond van Art. 45 Par. 1 van de AVG, waarbij Facebook, Twitter, LinkedIn en Google ondertekenaars zijn.

Gegevensoverdracht aan derden

De toegang tot persoonsgegevens is technisch mogelijk voor serviceproviders en contracterende partijen die we in dienst hebben voor het functioneren van onze website. Deze externe serviceproviders zijn verplicht om uw persoonsgegevens alleen te gebruiken voor het leveren van de diensten die wij nodig hebben of voor andere doeleinden in overeenstemming met de instructies.

Wij verzenden, verkopen of verhandelen uw persoonsgegevens niet aan derden, zoals andere bedrijven of organisatie.

Opslagperiode van gegevens

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de relevante wettelijke opslagperiode. Na het verstrijken van deze termijn verwijderen we routinematig alle bijbehorende gegevens voor zover deze niet langer vereist zijn om een contract na te komen of op te stellen.

Als de reden voor opslag niet meer van toepassing is of als de door de Europese regelgevende instantie of een andere relevante wetgever vastgestelde opslagperiode zou vervallen, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

Uw rechten

Als betrokken persoon kunt u ten aanzien van Phibo aanspraak maken op de rechten zoals uiteengezet in de artikelen 15-21 van de AVG als aan de vereisten die daarin zijn uiteengezet wordt voldaan. Dit zijn de rechten op informatie (Art. 15 van de AVG), correctie (Art. 16 van de AVG), verwijdering (Art. 17 van de AVG), beperking van verwerking (Art. 18 van de AVG), gegevensoverdracht (Art. 20 van de AVG) en het recht om bezwaar te maken (Art. 21 en 22 van de AVG). Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteiten in overeenstemming met Art. 77 van de AVG.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil is enkel de rechtbank van Oudenaarde van het gerechtelijke arrondissement Oost-Vlaanderen bevoegd.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Phibo Industries of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Phibo Industries levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Phibo Industries de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Phibo Industries kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Phibo Industries geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Phibo Industries kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Phibo Industries verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief