Close

Phibo's totale projectbegeleiding 

Wie kiest voor Phibo Industries kiest voor een gepersonaliseerde aanpak. Voor heel specifieke noden of vragen bent u hier aan het juiste adres! Met uw specifieke doel voor ogen wordt de ideale oppervlaktebehandelingstechnologie (oppervlaktebehandelingstechniek) aangeboden. Zowel standaard projecten als projecten op maat worden met de grootste zorg behandeld en opgevolgd. Stap voor stap wordt het project in kaart gebracht zodat u beschikt over de best beschikbare oplossing. Phibo Industries hecht veel belang aan kwaliteitsmonitoring zodat ook na de inbedrijfsstelling uw installaties en operatoren actief opgevolgd en begeleid worden. 

Onze aanpak


 Verkennend gesprek 
Alvorens we starten, voeren we eerst een grondige screening uit. Wat wil u bereiken (oppervlakte-eigenschappen, performantie, etc.) ? Met welke beperkingen dienen rekening gehouden te worden en op welke methode/werkwijze gaat u op vandaag aan de slag. Uw verwachtingen vormen de rode draad doorheen deze analyse. Een kosten baten analyse sluit hier uiteraard bij aan.


 Project- en haalbaarheidsonderzoek
Nadat alle facetten in kaart werden gebracht, wordt (indien nodig) een project- en haalbaarheidsonderzoek opgestart om de meest geschikte technologie in functie van de toepassing en het beoogde resultaat aan te bieden. Phibo Industries beschikt over een eigen laboratorium waar verschillende technologieën en processen uitgetest worden.

 Uitwerking
Het project wordt opgedeeld in verschillende fasen waarbij telkens een inschatting inzake tijd en budget wordt vooropgesteld. Op deze manier kan het Phiboteam toegewijd en doelgericht aan de slag. 

 Oplevering en aanvaarding 
Van zodra uw installatie is afgewerkt, vindt de technische oplevering en toelichting plaats (in de werkplaats te Ronse) welke onder andere de acceptatietesten omvatten. Zo kan u de installatie aanvaarden alvorens deze verzonden wordt naar uw exploitatiezetel waar vervolgens de inbedrijfsstelling zal plaatsvinden.  

 Implementatie, inbedrijfsstelling en opleiding 
De installatie wordt door onze ervaren technici in uw werkplaatsen gemonteerd en aangesloten waarna deze officieel in bedrijf wordt gesteld in het bijzijn van uw technische verantwoordelijken en operatoren. Op dat moment worden deze personen opgeleid inzake gebruik, onderhoud en beheer van de procesinstallaties, parameters en verbruiksgoederen. Ook worden op dat moment de bijhorende handleidingen, certificaten en andere documenten overhandigd en toegelicht. 

 Opvolging en evaluatie 
Na een welbepaalde periode neemt de interne product- en projectengineeringafdeling contact op ter evaluatie. Hierbij wordt geïnformeerd naar de stand van zaken. Zo kan bijtijds bijgestuurd/geadviseerd worden (indien externe parameters, bijkomende noden, verplichtingen, etc. intussen zouden gewijzigd zijn). De Phibo onderhoudsdienst staat steeds paraat om in te grijpen indien nodig. Op die manier hoeft u zich geen zorgen te maken en geniet u van een optimaal rendement van uw installatie.
 

Ervaring en expertise

Kortom Phibo stelt graag de jarenlange ervaring op het gebied van ontwerp, uitvoering en service tot uw dienst. De ervaring die we hebben opgedaan in kritische sectoren zoals de luchtvaart- en automobielindustrie heeft ons geholpen om een gamma hoogwaardige machines en producten samen te stellen die efficiëntie en kwaliteit combineren met respect voor milieu en veiligheid. Daarnaast werkt Phibo Industries nauw samen met haar klanten enerzijds en met gerenommeerde industriële partners en onderzoeksinstellingen anderzijds. Deze samenwerking en onze bekwame, hoogopgeleide medewerkers zorgen ervoor dat wij uitblinken in speciale toepassingsgerichte installaties (zowel manuele als volautomatische uitvoeringen).
 
 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief