Close

Onderhoud

Service en technische dienst 

Conform de Phibo filosofie om zich op lange termijn te profileren als betrouwbare partner van de industriële afnemer, staat de naverkoopdienst centraal en kunnen klanten zich steeds beroepen op een professionele technische opvolging van hun installaties. De ervaren technici staan in voor alle mogelijke onderhouds- en herstellingswerkzaamheden van de installaties binnen hun gespecialiseerde bedrijfsactiviteiten. Daarbij staat flexibiliteit centraal, waardoor een snelle en doeltreffende interventie mogelijk is. Om de continuïteit van de oppervlaktebehandelingsinstallaties in de beste omstandigheden te waarborgen, stelt Phibo Industries bij voorkeur conditionele servicecontracten op. Daarbij wordt er op vooraf bepaalde tijdstippen een technische inspectie uitgevoerd (volgens vooropgestelde voorschriften in functie van de installatie) waardoor de kans op onvoorziene defecten aanzienlijk vermindert. Verder zijn onze ingenieurs en de technische projectdienst (voor onze klanten) steeds telefonisch bereikbaar voor het verlenen van technische assistentie indien nodig.

Beter voorkomen dan genezen

Hieronder enkele vaststellingen, op basis van onze 30 jaar ervaring, die aantonen dat onderhoud geen overbodige kost is. Integendeel, een regelmatig onderhoud vertaalt zich in een enorme efficiëntiewinst in uw productieomgeving én dit vooral op lange termijn: 

  • Verlagen van de operationele kost
  • Continuïteit en efficiëntie garanderen
  • Levensduur van de machine verlengen
  • Veiligheid waarborgen

Onderhoud 

De ervaren en goed opgeleide technici van Phibo Industries voeren zowel herstellingen uit in eigen werkplaats als op locatie dankzij de compleet ingerichte servicewagens. Flexibiliteit en snelheid staan hierbij centraal zodat uw productieproces zo weinig mogelijk verstoord raakt. Afhankelijk van uw noden, kunnen verschillende interventiecontracten/servicecontracten voorgesteld worden. 

 Inspectie 
De gespecialiseerde oppervlaktebehandelingsinstallatie en de bijhorende uitrustingen worden aan een grondige inspectie onderworpen waarna een gedetailleerde kostenraming volgt.
 
 Preventief onderhoud 
De gespecialiseerde oppervlaktebehandelingsinstallatie en bijhorende uitrustingen worden preventief gescreend zodat mogelijke storingen en defecten in de nabije toekomst worden vermeden. Afhankelijk van de leeftijd, het gebruik en de technologie kan een specifiek periodiek onderhoudscontract aangeboden worden.
 
 Correctief onderhoud 
Correctief onderhoud vindt plaats naar aanleiding van een defect/storing. De goed ervaren en goed opgeleide onderhoudstechnici zorgen ervoor dat uw storing snel en vakkundig verholpen wordt.
 
Wenst u een onderhoud in te plannen? Bel naar 055/21.98.99 en vraag naar Jonas of stuur een mail naar engineering@phibo.be. We helpen u graag verder. 
 

Begeleiding in gebruik en beheer 

Opdat uw oppervlaktebehandelingsinstallatie zou kunnen genieten van een maximale levensduur is niet uitsluitend een periodiek onderhoud cruciaal maar dient evenzeer een correct gebruik en beheer van de installatie verzekerd te worden. Ook hierbij geeft Phibo Industries standaard de nodige begeleiding via opleidingen bij de oplevering en inbedrijfsstelling van de installatie. 
 
Raagpleeg Phibo Industries ook voor een analyse van uw uitrustingen en productieprofiel (inzake veiligheid en conformiteit) in het vooruitzicht van een rendementsverhoging en betere werkomstandigheden. Onze service account managers ondersteunen graag de groei van uw onderneming! Zo is één van de veelvoorkomende optimalisaties: het persluchtverbruik. Het persluchtverbruik varieert sterk van installatie tot installatie en heeft bijgevolg een belangrijke invloed op uw globaal persluchtverbruik. Om uw persluchtverbruik te optimaliseren maken wij eerst een deskundige analyse van uw exact verbruiksprofiel. Nadien kunnen wij in nauwe samenwerking met onze partner Kaeser een oplossing op maat voorstellen, zodat u over een optimaal persluchtsysteem beschikt. Hierdoor zullen uw energiekosten gevoelig ingeperkt worden.
 
Wenst u meer informatie betreffende deze dienstverlening. Bel ons op het nummer 055/21.98.99 of stuur een mail naar sales@phibo.be. We helpen u graag verder.
 
 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief