Close

EU wetgeving en traceerbaarheid betreffende straalmiddel

Conformiteit 

Phibo Industries staat tevens in voor de levering van de aanverwante straalmiddelen, reinigers en additieven die worden ingezet naargelang de toepassing. Deze producten zijn ontwikkeld en samengesteld voor een veilig gebruik en beantwoorden aan de geldende EU-wetgeving van het ECHA (European Chemicals Agency), meer specifiek aan de REACH richtlijn (Registration, Evaluation & Authorization of Chemicals, Europese verordening 1907/2006/EG) inzake registratie en te verstrekken informatie, alsook aan de CLP richtlijn (Classification, Labelling & Packaging, Europese verordening 1272/2008/EG) inzake classificatie, etikettering en verpakking.

Deze verbruiksgoederen zijn specifiek samengesteld voor een optimale werking met de Phibo installaties en bovendien compatibel met de machinematerialen waarmee zij in contact komen. Phibo Industries verleent geen waarborg op de correcte werking of levensduur van de machine indien andere niet geschikte en/of gevaarlijke producten worden ingezet.

Bovendien eisen wij van elke leverancier bij elke levering een conformiteitattest waarbij de overeenstemming van de geleverde goederen met de vereiste kwaliteitseisen wordt bevestigd. Van alle straalmiddelen, reinigers en additieven bestaat een productfiche en bij de levering van het desbetreffend product kan telkens een Veiligheidsfiche (MSDS) en Analyse Certificaat verkregen worden.

Traceerbaarheid

Vervolgens is elk product traceerbaar dankzij de markering van productomschrijving, korrelgrootte en een uniek batch nummer.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief