Close

Persoonlijke Beschermingsmiddelen

Nog vaak beantwoorden de ingezette persoonlijke beschermingsmiddelen bij straal- en/of metallisatiewerkzaamheden niet aan de wettelijke eisen van toepassing op deze arbeidsmiddelen. Langzamerhand komt daar verandering in en wordt er meer aandacht geschonken aan de gezondheid en veiligheid van de operatoren.

Phibo Industries biedt een gevarieerde en complete veiligheidsuitrusting aan in overeenstemming met de geldende CE– en andere wetgevingen van toepassing. Een veiligheidsuitrusting voor de operator omvat, en niet beperkend, een straalhelm met toevoer van ademlucht via een beproefde ademluchtslang, een ademluchtfilter, kledij ter bescherming van zijn volledige lichaam, straalhandschoenen en veiligheidsschoeisel.